Poradenstvo

 

Vložte dlhý krásny príbeh o svojej firme a o tom, ako začala. Povedzte svojim členom tímu, aby napísali článok o zakladateľovi tohto podnikania. Vložte svoje vlastné fotografie, aby sa zákazníci o vás mohli viac dozvedieť a dôverovali vám.

Procurement

Názov prijímateľa: PLASTKOVO s.r.o.
                                    Vladina 668
                                    02744 Tvrdošín
                       
Názov verejného obstarávania: Výzva na predloženie ponuky: Fiber laser

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej unie.

Riadiaci orgán OP VaI:  www.minedu.sk/
Webové sídlo SO:          www.mhsr.sk/
Webové sídlo CKO:       www.partnerskadohoda.gov.sk/

Fiber laser

Galvanická linka

Laser